2008
Klient  Wella
Kategorie  Diáře

Kolekce malého a velkého Diáře do
kadeřnických salónů. Velký diář je určen
pro plánování pro 4 kadeřnice. Každý
měsíc je oddělen barevným papírem
v odstínu příslušného měsíce.
Fotografie na obálce, negativní duplex
vytištěn m